Invulling Bidden en Vasten

24 januari - Dag van Bidden en Vasten - doe thuis mee!!

Zondag 24 januari is een dag die we als gemeente apart zetten om samen te bidden en te vasten. Helaas kunnen we daar nu niet alle invulling aan geven die we graag zouden willen. Wat er wel mogelijk is proberen we echter zo goed mogelijk uit te voeren. In deze e-mail leggen we uit wat we voor ogen hebben.

SAMEN BIDDEN VAN 13.00 - 15.00 UUR

 • We kunnen morgen ieder in ons eigen huis tijd nemen om te bidden.
 • Vanaf 13.00 uur ontvang je elk half uur een korte e-mail met gerichte gebedsonderwerpen en een suggestie voor het luisteren en/of zingen van een lied.
 • De laatste e-mail wordt omstreeks 15.00 uur verzonden.
 • Je kunt natuurlijk ook voor jezelf deze tijd nemen en invullen zoals je zelf wilt.
 • Elkaar opzoeken in digitale vorm kan natuurlijk ook.
 • Behalve in de e-mail zullen de gebedsonderwerpen ook op de nieuwspagina van de website te lezen zijn.

TIPS VOOR HET VASTEN

 • Als je de hele dag gaat vasten, let er dan op dat je voldoende drinkt.
 • Zet je telefoon uit.
 • Zachte aanbiddingsmuziek kan ondersteuning geven.
 • Zoek een rustige plek waar je ongestoord kunt verblijven.
 • Tussendoor even wandelen of naar buiten gaan kan je helpen.
 • Laat je (naast de aangereikte gebedsonderwerpen) inspireren door Gods Geest en wat en hoe je mag bidden, opdat je bidt naar Zijn wil.
23-01-2021