Bidden en vasten 13.00-13.30

Deze tijd is bedoeld om te bidden voor jezelf en je leefwereld

Suggestie om te luisteren of te zingen: Opwekking 502

 Klik hier om te luisteren

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

  • Blijf dicht bij Jezus! 
  • Bid voor nieuwe toewijding, voor geestelijke groei van jezelf, Gods stem verstaan, vervulling met de Heilige Geest.
  • Bid voor je gezin, (man, vrouw, kinderen, kleinkinderen) huwelijk, familie, buren, straat, omgeving.
  • Bid voor je werk, collega’s, oud-collega’s, school, studie, klasgenoten, studie genoten.
  • Bid voor je eigen noden (wensen) zoals: financiën, huisvesting, baan, gezondheid, verslaving, een partner, kinderwens, elke situatie.
24-01-2021