Bidden en vasten 13.30-14.00

Deze tijd is bedoeld om te bidden voor de gemeente

  •  

 

Suggestie om te luisteren of zingen: Opwekking 481  Klik hier om te luisteren

Ik aanbid U (Ik aanbid U)
Met heel mijn hart (met heel mijn hart).
Ik verhoog U (ik verhoog U)
Met al mijn kracht (al mijn kracht).

Heer, ik zoek U (Heer, ik zoek U),
Wil zijn waar U bent
(Wil zijn waar U bent).
Heer, ik volg U (Heer, ik volg U),
Wil gaan waar U zendt (waar U zendt).

Heer, ik geef U mijn aanbidding,
Heer, ik geef U al mijn dank en eer.
U alleen wil ik aanbidden,
U alleen komt toe mijn dank en eer.

Heer, ik dien U (Heer, ik dien U),
En buig voor U neer (en buig voor U neer),
Geef mijn leven (geef mijn leven),
Want U bent mijn Heer (U bent Heer).

Ik vertrouw U (Ik vertrouw U),
Vader en Zoon (Vader en Zoon),
Hef mijn ogen (hef mijn ogen)
Op naar uw troon (naar uw troon).

  • Bid voor de crèche, zondagschool, tieners, jeugd, volwassenen, senioren.
  • Bid voor het leidersteam, voor wijsheid en leiding van God. Voor uitbreiding van juiste personen.
  • Bid voor huwelijken, gezinnen, alleen gaanden, relaties.
  • Bid voor het muziekteam, (geluid en techniek mensen) de zendelingen.
  • Bid voor geestelijke groei van de gemeente. 
  • Bid voor het onderwijs, de kringen, het zorgteam.
  • Bid voor de financiën, inkomsten en uitgaven, het gebouw de Opstandingskerk.
  • Bid voor de plaats en positie van PGDO in Assen, Marsdijk, en omgeving.
  •  
24-01-2021