Bidden en Vasten 14.00-14.30

Deze tijd is bedoeld om te bidden voor de zieken in de gemeente

Suggestie om te luisteren of te zingen: Opwekking 640

Klik hier om te luisteren

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen
Op naar U, Heer
Die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat
Ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid

Mijn hulp is van U, Heer

  • Bid voor de zieken in de gemeente. De namen kun je vinden in de e-mail die je hebt ontvangen. 
  • Bid ook voor de zieken in je eigen omgeving.
  • Bid tegen het coronavirus, de pandemie en alles wat daarmee te maken heeft. 
24-01-2021