Bidden en Vasten 14.30-15.00

Deze tijd is bedoeld om te bidden voor de wereld, overheid, regering, etc.

Bid voor onze stad en land.

  • Bid voor onze stad en land.
  • Bid voor de leiders in Assen, Burgermeester Marco Out, wethouders, overige kerken en hun leiders.
  • Bid voor de overheid, ministers, regeringsleiders, 1e en 2e kamer, staatsecretarissen enzovoort.
  • Bid voor de christelijke partijen zoals Christen Unie, SGP, CDA. Gert - Jan Segers, Van der Staaij.
  • Bid voor christelijke organisaties bv. De Evangelische Omroep, Groot Nieuws radio, Opwekking, VPE. De NEM, Royal Mission. Enzovoort.
  • Bid voor regeringsleiders wereldwijd.

Op de website www.biddeniseenweg.nl staan veel gebeden. Deze gaat specifiek over regeringsleiders:

O God, vandaag wil ik de wereldleiders bij U brengen – koningen, koninginnen, presidenten, minister-presidenten – alle mensen die in hun land de hoogste positie bekleden.
Ik sta soms zo snel klaar met mijn kritiek, Heer.
Help me om eerst te bedenken wat ik zelf zou doen, als ik in hun schoenen stond.
Ik heb het voordeel dat ik over de meeste politieke kwesties geen oordeel hoef te vormen; ik kan me afzijdig houden en hoef geen standpunt in te nemen. En ook al heb ik een mening, dan heeft die weinig invloed op de uiteindelijke gang van zaken. Met de wereldleiders ligt dat anders. In zoverre ze werkelijk leiding geven moeten ze beslissingen nemen, ook al zijn die niet zo goed.
Help deze leiders, o God, op het moment dat ze een beslissing moeten nemen.
Zorg ervoor dat er mensen om hen heen staan om wijze raad te geven.
Zorg er alstublieft voor dat elke leider zijn goede eigenschappen steeds verder zal ontwikkelen.
En neem al hun verkeerde bedoelingen weg; laat er niets van overblijven.
Heer, ik weet dat vele – misschien wel de meeste – wereldleiders U niet kennen en U ook niet zoeken. Maar U zoekt hen wel! Laat hen zien hoe goed het is om rechtvaardige beslissingen te nemen.
En geef hen een groot plichtsbesef, opdat ze ook een weloverwogen beslissing zullen nemen over dingen die hen niet persoonlijk raken. Als ze het licht hebben gezien, geef hen dan de moed om in het licht te wandelen. Amen.

Klik hier om meer gebeden te lezen

24-01-2021