Inzameling levensmiddelen 7 maart

Iedere eerste zondag van de maand levensmiddelen inzameling voor mensen in de gemeente die dit nodig hebben.

Lieve mensen, voordat we met corona te maken kregen, hadden we de goede gewoonte om op de eerste zondag van de maand levensmiddelen in te zamelen voor mensen in onze gemeente die dit nodig hebben. Zondag 7 maart is het de eerste zondag van de maand en ook nu willen we weer inzamelen. Dat kan op twee manieren:

  • Boodschappen mogen gebracht worden naar 't Stede 7 in Assen (06 - 29 19 08 47).
  • Maak voor dit doel een bijdrage over op rekeningnummer NL41RABO 0119 1355 90 t.n.v. Pinkstergemeente De Ontmoeting o.v.v. Inzameling Levensmiddelen.

Graag wil ik dit van harte bij jullie aanbevelen, want deze hulp is nog steeds nodig! Groetjes van Leon. 

21-02-2021