Samenkomsten

Momenteel houden we op zeer beperkte schaal zondags een korte bijeenkomst die we "Samenzijn in Woord & Gebed" noemen.

De huidige maatregelen hebben invloed op de vorm en inhoud van onze samenkomsten. We willen echter toch bijvoorbeeld eenzame mensen in de gelegenheid te stellen om op zondag bijeen te komen in een “samenzijn”, waarbij we elkaar en God ontmoeten in Zijn Woord, gebed en door de kracht van de Heilige Geest. We beperken dat tijdens de huidige lockdown tot 2 zondagen, namelijk 20 december en 3 januari. Wat we op 17 januari doen, hangt af van de mogelijkheden die er dan zijn. 

Samenzijn. We komen met max 30 personen per keer bij elkaar in de Opstandingskerk. We maken geen gebruik van het podium en de geluidsinstallatie. Het zingen van een lied (solo of klein groepje) is mogelijk en heel waardevol.

Woord. Er is een spreker die een korte (ongveer 15 min.) overdenking verzorgt (live of video) inclusief een paar (2 à 3) gespreksvragen. Er staan tafels met 4 stoelen klaar, zodanig dat de 1,5 meterregel wordt nageleefd. Na de overdenking kunnen we met elkaar doorpraten, met de gespreksvragen als leidraad. 

Gebed. We willen samen God zoeken om Hem te ontmoeten en tijd met Hem door te brengen als gemeente. Daarbij is ruimte voor stilte, persoonlijk gebed, voorbede, etc. Hierdoor kunnen we de Heilige Geest ruimte geven om te openbaren, profeteren, bemoedigen, enz. We kunnen bijvoorbeeld een tekst uit de Bijbel lezen en God vragen wat Hij door die tekst heen wil zeggen. Ook zal er gelegenheid zijn om eventueel te delen wat God gesproken heeft.

Kijk op de agenda voor de actuele tijdstippen en de nieuwspagina's om je vooraf aan te melden. 

WE ZIJN ONLINE TE VOLGEN OP ONS YOUTUBEKANAAL