Leidersteam

In Pinkstergemeente “De Ontmoeting” geven oudsten en diakenen samen leiding aan de gemeente.

De gemeente wordt geleid door een team van oudsten en diakenen. Samen vormen ze het leidersteam. Onderling zijn er verschillende verantwoordelijkheden die elkaar ondersteunen en aanvullen. De voorganger van de gemeente maakt deel uit van het oudstenteam en heeft als hoofdtaak het overzien van de gemeente als geheel en het leidersteam in het bijzonder. 

Het leidersteam is er op gericht een klimaat te creëren waarin iedereen wordt toegerust en gestimuleerd om te leven zoals God dat bedoeld heeft. We vinden het belangrijk dat iedereen functioneert en groeit in de door God gegeven gaven en talenten.